Stel een vraag

Mantelzorg

Zorgt u voor een familielid, vriend of buur met een ziekte of handicap? Doet u dat onbetaald, uit liefde, noodzaak of persoonlijke betrokkenheid? Dan bent u mantelzorger. Soms wordt die taak te zwaar en komt uw eigen sociale leven onder druk te staan. Of er treden vervelende spanningen op. Dan is het fijn te weten dat Compaen medewerkers heeft die ondersteuning bieden.
Deze medewerkers zijn er in de eerste plaats voor mantelzorgers. Wij willen hen ondersteunen bij het uitvoeren van hun (vaak) zware zaak. Maar ook professionele en vrijwillige zorgverleners kunnen met vragen bij Compaen terecht. Wij bieden:

  • informatie, voorlichting en advies
  • emotionele steun en begeleiding
  • praktische steun en begeleiding
  • belangenbehartiging

Zo is er bijvoorbeeld iedere maand een bijeenkomst voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie. Klik op de link voor meer informatie.
Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden en u heeft geen verwijzing nodig. Meer informatie over de mogelijkheden binnen de gemeente Veendam vindt u in de Mantelzorgwijzer. Of neem even contact op met Compaen.

Links

  • Link naar landelijke mantelzorgorganisatie Mezzo
  • Meer informatie voor jonge mantelzorgers: SurvivalKid   
  • Informatie en tips voor werkende mantelzorgers: Zorgverzekering Infomatie Centrum (ZIC) 
  • Ypsilon verenigt families en naasten van mensen met een psychose gevoeligheid. De meeste leden zijn mantelzorger. Klik hier voor meer informatie.