Stel een vraag

Mantelzorg

Zorgt u voor een familielid, vriend of buur met een ziekte of handicap? Doet u dat onbetaald, uit liefde, noodzaak of persoonlijke betrokkenheid? Dan bent u mantelzorger. Soms wordt die taak te zwaar en komt uw eigen sociale leven onder druk te staan. Of er treden vervelende spanningen op. Dan is het fijn te weten dat Compaen medewerkers heeft die ondersteuning bieden.

Deze medewerkers zijn er in de eerste plaats voor mantelzorgers. Wij willen hen ondersteunen bij het uitvoeren van hun (vaak) zware zaak. Maar ook professionele en vrijwillige zorgverleners kunnen met vragen bij Compaen terecht. Wij bieden:

  • informatie, voorlichting en advies
  • emotionele steun en begeleiding
  • praktische steun en begeleiding
  • belangenbehartiging


Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden en u heeft geen verwijzing nodig. Meer informatie over de mogelijkheden binnen de gemeente Veendam vindt u in de Mantelzorgwijzer. Of neem even contact op met Compaen.

Links