Positieve gezondheid

Compaen werkt vanuit het gedachtegoed van ‘Positieve Gezondheid’: het vermogen om je aan te passen en de eigen regie te voeren bij de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. We zijn ervan overtuigd dat mensen weten wat kwaliteit van leven voor hen betekent. Iedereen kan kwetsbaar zijn. Wij willen mensen ondersteunen om in die situatie hun mogelijkheden te zien en te ontwikkelen. 

Positieve gezondheid is een belangrijk aandachtspunt in de dienstverlening van Compaen. In onze dienstverlening richten wij ons op de mogelijkheden van inwoners. Wij ondersteunen inwoners haar/zijn mogelijkheden te versterken, om zelfstandig te kunnen participeren in de maatschappij.

Compaen richt zich tevens op de bewustwording en het belang van een gezonde leefstijl. Om een gezonde leefstijl te stimuleren organiseert Compaen verschillende activiteiten, waaronder wandelclubs, maaltijd kringen, bewegen voor ouderen. Vanaf september 2021 doet Compaen in samen werking met Sport mee aan de Gli, Gecombineerde Leefstijl Interventie. Ook inwoners die meedoen aan de Gli kunnen gebruik maken van onze activiteiten. De gecombineerde leefstijl interventie is een gratis programma van 2 jaar voor minima vanaf 18 jaar, met overgewicht waarin met ondersteuning van een leefstijlcoach wordt gewerkt aan een verbeterde leefstijl. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de huisart.


 

Activiteiten

Voor met name de 55+ ers worden diverse actiteiten georganiseerd. Dit varieert van sportieve activiteiten tot een gezellig damessoos. Sommige zijn gratis en voor andere wordt een vergoeding gevraagd. In onderstaand ovezicht leest u welke activiteiten dit zijn, wanneer ze worden georganiseerd en wat de kosten zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon genoemd bij de activiteit of bij Compaen 0598-698119. 


Gezond Leven in Groningen

Hoe blijf je gezond en fit? En hoe zorg je goed voor jezelf?

‘Gezond leven in Groningen’ geeft je tips en informatie hoe je tijdens, maar ook zeker na, corona aan de slag kunt met een gezonde leefstijl. Gemakkelijk en bij jou in de buurt. Er is aandacht voor de thema’s ontspannen, bewegen en gezond eten. Nieuwsgierig? Neem gerust een kijkje op de website: Gezond leven in Groningen.

 https://ggd.groningen.nl/gezond-leven-in-groningen/

Contact