Vrijwilligers

Veel activiteiten en werkzaamheden zijn alleen mogelijk door de gedreven inzet van vrijwilligers. Dankzij hen is het mogelijk allerlei voorzieningen in stand te houden. Daarom koesteren wij de vele vrijwilligers in de gemeente Veendam. Vrijwilligerswerk geeft mensen ook de kans om zichzelf te ontplooien, ervaring op te doen, andere mensen te ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding te hebben. Men zet zich in voor iets wat men belangrijk vindt.

Wilt u meer informatie? Bel (0598) – 698 119 of mail naar info@compaenveendam.nl  


Contact

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht