Visie en missie

Compaen is een maatschappelijk ondernemer, die zich inzet om de eigen kracht van de inwoners van de gemeente Veendam te versterken.

Missie

Compaen Veendam heeft als missie het bevorderen van welzijn in de meest brede zin van het woord van personen wonend of verblijvend in de gemeente Veendam.

Visie
Compaen is er voor alle inwoners van Veendam en omgeving. We werken wijk- en buurtgericht aan een plezierige, veilige en gezonde leefomgeving voor zowel jong als oud. Dat doen we met de hulp vrijwilligers en organisaties waar we mee samenwerken, We verbinden, ondersteunen en organiseren;. Uiteraard in samenwerking met u als bewoner van deze gemeente. Zo staan we dichtbij de mensen.

 

 

 

Contact